Typografi

2. Hovedforløb

Opgavebeskrivelse

Jeg har valgt at udarbejde en fiktiv opgave, som er en 4-sidet artikel lavet i spreads. Artiklen skal bruges i et online fagmagasin, og derfor er der ikke en for- og bagside. Magasinet giver læseren mulighed for at blive klogere på oliebranchen. Målgruppen er nysgerrige danskere mellem 25-59 år, som interesserer sig for branchen.


Skriftvalg

Jeg har valgt fonten PT Sans Regular pt 9 til brødteksten, da fonten har en større x-højde, som er designet til læsbarhed ved små skriftstørrelser og stadig sørger for at give fonten et professionelt udtryk. Som en kontrast har jeg valgt bruge PT Sans Bold til overskrifter og mellemrubrikker.


Æstetik

Brødteksten har optisk margin, da teksten er venstrestillet. Brødteksten holder register, så linjerne altid står overfor hinanden, da brødteksten er låst til linjenettet. Det giver artiklen et bedre overblik og et roligt udtryk. Men for stadig at have et interessant layout har jeg ombrudt teksten rundt om vindmøllerne.


Grundlinjenet og master page

Grundlinjenettet er brugt i artiklen, da det skaber en rolighed over artiklen til trods for at der er meget tekst på meget lidt plads. Grundlinjenettet er sat efter brødtekstens skydning. For at pagineringen altid ligger øverst, ligger den i et separat lag øverst på mastersiden.


Unicial og tabel
Klargøring til web


Kvalitetsvurdering

Jeg er ret godt tilfreds med resultatet, den er let at overskue og har et spændende layout